Article snippet
Tranio logo

Yunanistan’da Oturma İzni ve Yunan Vatandaşlığı Nasıl Alınır? [2020]

250.000 €

karşılığında Golden Visa edinin

3-6 ay

içinde oturma izniniz hazır

7 yıl

Yunanistan’da ikamet ederek vatandaşlık için başvurmaya hak kazanın

Golden Visa, Yunanistan’da oturma hakkı sunan programlar arasında en çok tercih edilen programlardandır. Bunun nedeni ise başvuru gereksinimlerinin yabancı yatırımcılar için oldukça uygun ve çekici olması. Ege’nin tüm güzelliklerini barındıran bu ülkede bir veya birden fazla konut için yapacağınız toplam 250.000 € değerindeki yatırımınız tüm işlemleri başlatmak için yeterli.

Bu işlemleri başlatmanız için ihtiyacınız olan tüm hizmetleri kapsamlı bir şekilde Tranio’dan edinebilirsiniz; Tranio, Yunanistan’da hayallerini kurduğunuz konutun satın alımından ikamet izni için başvuruda gerekli olan belgelerin hazırlanmasına her tür işlem için hizmetlerini sizlere sunmakta.

Yunanistan’da Golden Visa sahibi olmanın avantajları:

⦁ Ödenmesi gereken bedelin Letonya, Malta Cumhuriyeti, Portekiz ve İspanya gibi benzer programlara sahip ülkelerdeki fiyatlara kıyasla çok daha az olması,

⦁ Konut sahiplerine daimî ikamet izninin tanınması (her beş yılda bir yenilenmek koşulu ile),

⦁ Herhangi bir ikamet kısıtlamasının bulunmaması (Yunanistan sınırları içinde yaşamak zorunda değilsiniz),

⦁ İkamet izninin başvuranın tüm aile fertleri için geçerli olması (eş, 21 yaş altı çocuklar, başvuranın ve eşinin ebeveynleri),

⦁ Başvuran yatırımcının yılın yarısını (183 gün) ülke sınırlarının dışında geçirmesi durumunda vergi mükellefi olmaktan çıkması,

Yunanistan’da oturma izni alacak olan yatırımcının üç ayrı dönemde, hangi vize tipiyle olduğu fark etmeksizin, Yunanistan’a gelmesi gerekir. Oturma izni alma işlemleri konut alım-satım belgelerinin işlenmesi için gereken süreye ve başvuranın bu belgeleri ne kadar sürede teslim ettiğine bağlı olarak üç ile altı ay arasında sürmektedir. Siz de dokuz basit adımın sonunda Yunanistan’da ikamet izninizi alabilirsiniz:

İlk gelişiniz

⦁ Satın alınacak konutun seçilmesi

⦁ Belgelerin onaylanması

⦁ Vergi numarası alım işlemleri

⦁ Bir Yunan bankasından hesap açma işlemleri

⦁ Gereken meblağının açılan yeni hesaba aktarılması

⦁ Alım-Satım Sözleşmesinin imzalanması

İkinci gelişiniz (1,5 veya 2 ay sonra)

⦁ İkamet izni için başvuru

Üçüncü gelişiniz (1 veya 2 ay sonra)

⦁ Parmak izinin verilmesi

⦁ İkamet izninin alınması

1. Adım – Satın alınacak konutun seçilmesi

Yatırımcı, ilk olarak satın alacağı konutu seçmeli ve en kısa zamanda konut belgelerinin durumunu onaylaması için (tapu senedini tasdik edecek ve konuta bağlı herhangi bir yükümlülük veya borcun bulunmadığını kontrol edecek) bir avukat bulmalıdır. Avukat, daha sonra konutun satın alımına bağlı olarak ortaya çıkacak vergilerin ödenmesinde de size yardımcı olacaktır.

Bu aşamada çok da zorunlu olmamakla beraber, Tranio olarak, konutun satın alıma uygunluğunu onaylayabilecek ileri düzey Yunanca bilgisine sahip bir avukat bulunmasını öneririz.

Alina Churikova Alina Churikova Tranio Yunanistan proje yöneticisi

2. Adım – Sözleşmenin İmzalanması ve depozitonun ödenmesi

Avukatınız belgeleri onaylarken satıcıyla aranızda bir ön satış sözleşmesi imzalanır ve alıcı olarak konut fiyatının yaklaşık %10’una tekabül eden miktarı depozito olarak satıcıya ödemeniz gerekir.

3. Adım – Vergi kimlik numarasının alımı

Yunanistan’da konut vergilerini ödeyebilmek için bir Yunan bankasından hesap açmanız gerekir. Yunan bankasında hesap açabilmek içinse vergi kimlik numarasına ihtiyaç duyulur. Vergi kimlik numaranızı vergi dairelerinden yalnızca birkaç saat içinde alabilirsiniz.

Vergi kimlik numaranızı alırken sizden istenen belgeler:

⦁ Pasaport ve pasaportun bir nüshası

⦁ Evlilik cüzdanı (eğer başvuranın eşine de vergi kimlik numarası alınacaksa)

Greece flag
2013’te Golden Visa programının başlamasından bu yana 5.000’in üzerinde kişi Yunanistan Golden Visa’sı edinmiştir. ibphoto / Depositphotos

4. Adım – Banka hesabının açılması

İşlemlerinizin sorunsuz bir şekilde devam etmesini istiyorsanız, Yunan banka hesabınızı açarken belgelerinizi elden teslim etmenizi öneririz. Tranio, dilerseniz, sizi temsil etme yetkisine sahip bir vekil aracılığıyla sizin yerinize bir banka hesabı açabilir. Ancak bazı bankalar hali hazırda başvuranlara bu hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca avukatınız başvuruyu yapmadan önce teslim edilecek belgeleri dikkatlice kontrol etmelidir. Belgelerin kontrol edilerek teslim edilmesini takip eden ilk veya ikinci günde banka hesabınız açılır.

Gerekli belgeler:

⦁ Geçerli bir pasaport ve bir adet nüshası

⦁ Başvuranın gelir miktarını kanıtlayacak belgeler, ör. vergi beyannameleri, belgeli veraset ispatı, temettüler, kira gelirleri veya bir mülkiyetin satışından elde edilen gelir (Yunancaya veya İngilizceye çevrilmiş olarak)

⦁ Çalıştığını gösterir belge (Yunancaya veya İngilizceye çevrilmiş olarak)

⦁ Başvuranın adresini gösteren elektrik, su veya doğalgaz gibi hizmetlerin faturasının bir nüshası (Yunancaya veya İngilizceye çevrilmiş olarak)

⦁ Başvuranın kayıtlı bir telefon numarasını gösteren bir belge (Yunancaya veya İngilizceye çevrilmiş olarak)

⦁ Başvuranın banka hesap dökümü (Yunancaya veya İngilizceye çevrilmiş olarak)

5. Adım – Konut ödemesinin transfer edilmesi

Şimdiyse konut için ödeyeceğiniz miktarı ve satın alım giderlerini Yunanistan’daki banka hesabınıza aktarmanız gerekiyor.

Alıcı satıcıya ödemesi gereken miktarı yabancı bir banka hesabından aktarabilir ancak vergi ödemeleri, fonları yöneten şirketin giderleri ve fatura tutarları için Yunan banka hesabı gerekir.

Ekaterina Shabalina Ekaterina Shabalina Tranio avukatı

6. Adım – Satış Sözleşmesinin imzalanması

Konutun yasal durum tespitinin tamamlanması ve ödenecek paranın Yunan banka hesabından satıcının hesabına aktarılmasının ardından temsil yetkisine sahip bir avukat aracılığıyla veya bizzat elden satış sözleşmesi imzalanır. Aktarılan meblağının yevmiyeye alınarak ipotek tescilinin yapılması ve Tapu Dairesinin konutu kayıt altına alabilmesi için yaklaşık 1 ile 1,5 aylık bir süre gerekir (ipotek tescil onama belgesi Yunanistan Golden Visa başvurusu için gereklidir).

7. Adım – Oturma izni için başvurunun yapılması

Yunanistan’da oturma izni için başvuruda bulunma ve gerekli belgelerin toplanması işlemlerinde hukuki yardım almanız zorunludur. Toplanan belgeleri konuta en yakın konumdaki Göçmenlik ve Vatandaşlık Dairesi’ne teslim etmeniz gerekir. Eğer konutun kayıtlı sahibi siz iseniz, oturma izni başvurusuna aile fertlerinizin gelmesi gerekmez.

Teslim etmeniz gereken belgeler:

⦁ Pasaportun noter onaylı bir nüshası (noter onaylı Yunanca tercümesi ve tasdik şerhi ile birlikte),

⦁ İki adet renkli vesikalık fotoğraf (4x6 cm ebatlarında, dijital formatta da olabilir),

⦁ Damga vergisinin ödendiğini gösterir fatura veya fiş (çevrimiçi yollarla gönderilebilir),

⦁ Gayrimenkul satın alım sözleşmesi,

⦁ Gayrimenkul satın alım sözleşmesinin ipotek tescil belgesiyle birlikte dosyalandığını onaylayan yazı,

⦁ Yunanistan’da oluşabilecek hastaneye yatırılma ve tedavi masraflarını karşılayan sigorta poliçesi (Yunanca).

Aile fertlerinizin teslim etmesi gereken belgeler:

⦁ Her bir aile ferdinin noter onaylı pasaport nüshası (noter onaylı Yunan tercümesi ve tasdik şerhi ile birlikte),

⦁ Yunanistan’da oluşabilecek hastaneye yatırılma ve tedavi masraflarını karşılayan sigorta poliçesi (Yunanca).

⦁ Noter onaylı evlilik cüzdanı ve her çocuğun noter onaylı doğum belgesi (noter onaylı Yunan tercümesi ve tasdik şerhi ile birlikte),

⦁ İkişer adet renkli vesikalık fotoğraf (4x6 cm ebatlarında, dijital formatta da olabilir),

Giderler:

⦁ Temlik vergisi: konut değerinin %3,09’u oranında

⦁ Kayıt vergisi: satış bedelinin %0,475’iyle %0,775’i arasında değişir

⦁ Noter tasdik ücreti: satış bedelinin %1,5’i + KDV

⦁ Yasal harç: satış bedelinin %1,5’i + KDV

⦁ Golden Visa damga vergisi:

⦁ Yatırımcı için 2016 Euro

⦁ Her bir yetişkin aile ferdi için 516 Euro

⦁ Reşit olmayan her bir çocuk için 16 Euro

⦁ Golden Visa için yasal harçlar: başvuranlar için 1.000 € + KDV, her bir aile ferdi için 500 € + KDV.

250.000 € değerinde konut satın alan üç kişilik bir aile toplamda 17.700 € öder.

Belgelerin teslimiyle, başvuran kişi belgelerin teslim edildiğine dair bir makbuz alır. Bu makbuz başvuran kişinin Yunanistan’da kalabileceğini ve Avrupa Birliği oturum izninin sağladığı tüm haklardan bir yıl boyunca yararlanabileceğini gösteren bir izin niteliği taşır.

Georgii Kachmazov Georgii Kachmazov Tranio yönetici ortağı

8. Adım – Parmak izinin verilmesi

Oturma izniniz onaylandıktan sonra, aile fertlerinizle birlikte parmak izlerinizi vermek üzere Yunanistan’a dönmeniz gerekir (5 yaşından küçük çocuklar için gerekli değildir).

9. Adım – Oturma izninin alınması

İkamet belgeniz parmak izlerinizi verdikten birkaç hafta sonra hazır olacaktır. İkamet belgenizi sizin yerinize alması için avukatınıza pasaportlarınızı gönderebilir veya kendiniz giderek belgenizi elden teslim alabilirsiniz.

Bu ikametgâh belgesi ile Yunanistan’da yatırım faaliyetlerinde bulunabilirsiniz ancak istihdam edilemezsiniz.

Yunan Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Yunan vatandaşlığına sahip olmanın ön koşulları yeterli düzeyde Yunanca bilmek ve en az 7 yıl Yunanistan’da ikamet etmiş olmaktır. AB vatandaşları içinse Yunanistan’da 3 yıl yaşamış olmak yeterlidir. Bir Yunan vatandaşıyla evli olup da Yunan vatandaşlığı almak isteyen bir kişi ise, birlikte çocukları olduğu takdirde, Yunanistan’da üç yıl kalarak vatandaşlığa başvurmaya hak kazanabilir.

Yunanistan’da doğan her kişi, ebeveynlerinden birinin Yunan vatandaşı olması veya ikisinin de Yunan vatandaşı olmamasına karşın Yunanistan’da beş yıldan fazla yaşamış olmaları koşulu ile, Yunan vatandaşlığı için başvuruda bulunabilir. Yatırım yoluyla doğrudan Yunan vatandaşlığı almak mümkün olmasa da ikamet programına başvurarak siz de Yunan vatandaşı olabilirsiniz.

Emlak hakkında ücretsiz danışma Yunanistan'da
Evgeniia Suraeva
Emlak danışmanı
+44 17 4822 0039

Lütfen İngilizce iletişim kurmaya hazırlıklı olun.

Başvuru gönder
    • İkamet izninin alınması konusunda destek
    • Konut kredisi 3.5 %